Az alapítványról

A DARGAY LAJOS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY (Dargay Art Foundation/Dargay Fondation d’Art / Dargay Kunststiftung) 2020-ban került hivatalosan bejegyzésre. Céljai között az alábbiak szerepelnek:

  • az alapítvány névadója: Dargay Lajos (1942-2018) szobrászművész művészeti hagyatéka által megtestesített szellemi örökség gondozása, kulturális köztudatban tartása és terjesztése, különös tekintettel kiállítások szervezésére, valamint a hagyatékot képező műtárgyak végleges, állandó kiállításon történő elhelyezési lehetőségeinek feltárására, továbbá annak megvalósításában történő közreműködésre;
  • a Dargay választotta vizuális művészeti küldetés közvetítésével a kreativitás, környezet- és közösségformálás, kapcsolatteremtés, kommunikáció fejlesztése;
  • a geometrikus művészet magyar hagyományainak feldolgozása és szerepének további hangsúlyozása az építészetben és a közösségi terek kialakításában;
  • tehetséggondozás, valamint szemléletformálás elősegítése a Dargay-szellemiség jegyében;
  • kortárs művészek támogatása a bemutatkozás lehetőségének megteremtése, valamint támogatások odaítélése által.

Az Alapítvány – céljai megvalósítása érdekében – a következő tevékenységeket végzi:

–           kiállítások, szemináriumok, workshopok, tudásmegosztó fórumok, kulturális
rendezvények szervezése;
–           együttműködés kialakítása, fejlesztése hazai és nemzetközi oktatási, tudományos,
kulturális intézményekkel, intézetekkel, szervezetekkel;
–           kiadványok gondozása, megjelentetése;
–           közreműködés a hagyatékot képező műalkotások felelős gondozásában;
–           pályázatok kiírása, elbírálása, a pályázati folyamat nyomon követése.

A célok megvalósítása érdekében az alapító örökösök szakemberekből álló hét tagú kuratóriumot kérték fel, amelynek elnöke Dr. Kriston-Vízi József ny. múzeumi tanácsos.

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy, vállalkozás, szervezet csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagilag vagy szolgáltatásával támogatni kívánja.

Az alapítvány székhelye Budapesten található. Levelezési cím: dargayfund@gmail.com .