Kurátor társunk elismerése

Szívből s büszke barátsággal gratulálunk Alapítványunk kurátorának: Prof. Dr. KÁRPÁTI ANDREÁNAK a napokban átvett magas szakmai elismeréséért!

A laudációból idézünk: „A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott művészetpedagógiai kutató kategóriában prof. dr. Kárpáti Andrea művészetpedagógiai és neveléstudományi kutató, művészettörténész, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing- és Kommunikációtudományi Intézetének, és a Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékének egyetemi tanára, a Vizuális Kultúra Kutatócsoport vezetője részére az esztétikai neveléssel kapcsolatos művészetpedagógiai kutatásban több évtizeden át végzett következetes és elhivatott tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként.

Prof. dr. Kárpáti Andrea művészetpedagógiai és neveléstudományi kutató, művészettörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Kiemelkedő eredményeket ért el az esztétikai neveléssel kapcsolatos művészetpedagógiai kutatásban. 1985-1989 között mint tudományos munkatárs, 1990-1992 között mint adjunktus dolgozott az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszékén, végül 1992-2001 között ugyanezen egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán töltött be egyetemi docensi pozíciót. Részt vett a Magyar Iparművészeti Főiskola (ma: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) Tanárképző Tanszékének megalapításában, és 17 éven át oktatott a középiskolai rajztanárképző programban, ahol olyan témákban vezetett hazai és nemzetközi kutatásokat, mint a rajz- és környezetkultúra tanítás korszerű módszerei és a gyermekek vizuális nyelvének fejlődése. További kutatási területei a vizuális képességek vizsgálata, képesség-diagnosztika, a vizuális tehetség felismerése és gondozása. 2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing- és Kommunikációtudományi Intézetének, és a Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékének egyetemi tanára, valamint a Vizuális Kultúra Kutatócsoport vezetője. 2020 óta a Vizuális Kultúra online módszertani folyóirat alapító főszerkesztője. Kiemelkedő jelentőségű az általa indított és szervezett, immár hat nemzetközi konferenciát magába foglaló művészetpedagógiai konferenciasorozat.”

Isten éltessen Tanárnő, kurátor társunk, kedves Andrea!

Forrás: https://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/atadtak-a-magyar-muveszeti-akademia-elismero-oklevele-2;jsessionid=42946A45D87719099350688C2421473B

A fotókon: Dr. Kárpáti Andrea Dr. Dargay Eszter és Hangyel Orsolya társaságában a Dargay Lajos ÉletMűTeremben (Kalocsa, 2020. október 24.) – fotók: kvj